Λογιστικό Γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου
- Μηχανογραφημένη Τήρηση Βιβλίων
- Σύνταξη Φορολογικών Δηλώσεων
 Κατέβασμα  Εγχειρίδιο χρήσης  Διαφημιστικό φυλλάδιο
Έκδοση:
3.0.0
 Ημερ/νία:
18/10/2014
Μέγεθος:
7,33 ΜΒ
 Κατεβάσματα:
Λειτουργικά:


 Λογιστικές Υπηρεσίες

Μηχανογραφημένη τήρηση και ενημέρωση Βιβλίων με το απλογραφικό σύστημα
Έναρξη-Διακοπή ατομικών επιχειρήσεων και εταιρειών.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος και λοιπές δηλώσεις Φυσικών & Νομικών προσώπων.

Εργατικά / Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Μηχανογραφημένη παρακολούθηση και έκδοση μισθοδοσίας.
Ενημέρωση σχετικά με τον κατώτατο ή τον νόμιμο μισθό.
Υποβολή κάθε είδους κατάστασης προς ΙΚΑ και λοιπούς φορείς.

Διεκπεραίωση Εργασιών με Φορείς

Εκπροσώπηση σε φορείς και δημόσιες υπηρεσίες.
Πληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών μέσω internet banking.
Εξόφληση λογαριασμών μέσω internet banking.
Ηλεκτρονική Αναγγελία πρόσληψης σε ΟΑΕΔ / Επιθεώρηση Εργασίας
Ηλεκτρονική υποβολή πίνακα ωρών εργασίας